Pohjoismaihin maailman ensimmäiset yhtenäiset MaaS-käytännöt

Älykkään liikkumisen sovellukset toimivat jatkossa kansainvälisesti  

Älypuhelimiin ladattavat sovellukset mahdollistavat jo nyt erilaisten matkaketjujen suunnittelun, varaukset ja lippujen oston. Toistaiseksi palvelutarjonta on kuitenkin hajanaista, eivätkä teknologiayritykset juurikaan tee yhteistyötä edes kansallisesti saati kansainvälisesti.

EU-komission järjestämässä Digital Excellence Forumissa Helsingissä tänään julkistettavan Nordic Mobility Innovation Platform (NMIP) -hankkeen tavoitteena on luoda Pohjoismaista alkaen yhteiset, kaikille toimijoille avoimet teknologiset ja liiketoiminnalliset käytännöt älykkään liikkumisen uusille MaaS-palveluille (Mobility-as-a-Service). 

NMIP-hankkeen rahoittaa Pohjoismaiden ministerineuvoston alainen Nordic Innovation. Hanketta koordinoi suomalainen älyliikenteen alustayhtiö Kyyti Group. Hankkeen ydinryhmään kuuluu pohjoismaisia ITS-organisaatioita, The Capital Region of Denmark, ruotsalainen MaaS-operaattori UbiGo sekä tutkimuslaitokset RISE Ruotsista ja TØI Norjasta. 

“Uudet kestävän liikkumisen palvelut otetaan käyttöön vain jos, ne ovat nopeita, helppokäyttöisiä ja halpoja. Vastaavaa palvelutasoa vaaditaan myös ulkomailla liikuttaessa. Tätä olemme toteuttamassa maailman ensimmäisellä kansainvälisellä MaaS roaming -ratkaisulla”, Kyyti Group Oy:n toimitusjohtaja Pekka Möttö sanoo.

“Pohjoismailla on mm. NMT- ja GSM-standardien kautta jo historiallistakin näyttöä siitä, miten yhteistyöllä voi olla myös globaaleja vaikutuksia. Nyt aloitettava MaaS-standardien kehitystyö voi tulevaisuudessa helpottaa huomattavasti ihmisten liikkumista myös muualla kuin Pohjoismaissa”, ITS Norway:n toimitusjohtaja Trond Hovland korostaa.

Lisätiedot:

Kyyti Group Oy, Pekka Möttö (Helsinki, Finland)
p. +358449742477, [email protected]

ITS Norway, Trond Hovland (Oslo, Norway)
p. +4790760831, [email protected]

Nordic Innovation, Nina Egeli (Oslo, Norway)
p.+4797520537, [email protected]

Share this Post